Vaahtolasimurskeen käyttökohteita:

Vaahtolasimursketta on käytetty Europassa jo 30 vuotta talo- ja infrarakentamisessa.
-Routasuojaukset ja maanpaineen vähentäminen heikosti kantavilla mailla ja rakenteisiin kohdistuva maanpaine esim. perustukset, tiet, sillat, kadut, pihat, tukimuurit ja putkilinjat.

GreenBau -vaahtolasimurskeen paino verrattuna luonnon kiviaineksiin sepeliin ja murskeeseen on 1/17 osa.

GreenBau vaahtolasimurske painaa 80 kg/m3 kiviaines 1500 kg/m3. On vettä imemätön, soveltuu kapillaarikatkoksi. Kova puristuslujuus 880 kPa.

Vaahtolasimurskeen käyttö putkikaivantojen täytössä vähentää painumia ja pidentää rakenteen käyttöikää.

Vaahtolasi murskeen käyttö routaeristeenä, tie ja katurakentamisessa vähentää massanvaihdon tarvetta jopa puolella. Jos mitoitettu roudan syvyys on 1,6 m massanvaihto perinteisesti ilman lämmöneristystä hiekalla ja murskeella 1100-1250 mm.

Käyttämällä GreenBau -vaahtolasimursketta 200 mm + murskeet 400-500 mm saadaan sama eristävyys yht. 600-700 mm kuin perinteisellä tavalla. Routaeriste ja kantavuus pitää suunnitella kohteen mukaan. GreenBau -vaahtolasimurske kestää öljyt ja tiesuolat.
Näin kaivuu ja kuljetus tarve vähenee, polttoaineen tarve vähenee ja haitalliset päästöt pienentyvät. Myös kiviainesten tarve pienenee.

GreenBau -vaahtolasimurskeen ansiosta pihojen katujen teiden päällysteiden korjauksen tarve pienenee.

GreenBau -vaahtolasimursketta voidaan käyttää myös rakennusten lämmöneristeenä ala-, väli- ja yläpohjissa, koska se on vettä imemätön, homehtumaton, palamaton eikä kelpaa jyrsijöille ja on luontoystävällinen.

GreenBau -vaahtolasimurske soveltuu luonto ystävällisyytensä, ilmavuutensa ja hiilidioksidinsitovuutensa ansiosta myös hyvin kasvualustan pohjaksi, esim. puutarhat ja viherkatot.

Soveltuu myös juuriston routasuojaksi puille ja kasveille kylmää vastaan. Toimitetaan joko 1,5 m3 säkeissä tai rekkakuormina.

Yleistietoa tuotteesta

 • Korkea puristuslujuus
 • Hyvä eristysarvo kuumaa ja kylmää vastaan
 • Täydellisesti palonkestävä
 • Toimii kapillaarikatkona
 • Kevyt materiaali
 • Jyrsijänkestävä
 • Ekologinen

Olosuhteet, joissa vaahtolasimurske auttaa nopeuttamaan, helpottamaan ja järkeistämään työtä:

 • Rakentaminen pehmeälle, huonosti kantaville savi-, hiesu-, turve- tai humuspohjille ja muille alustoille, joissa on maaonteloiden muodostumisriski.
 • Vanhojen betonirakenteiden kunnostaminen ja restaurointi
 • Sisä- ja ulkopuolisten perusmuurien eristäminen
 • Peruslaatan eristys maata vasten.
 • Teiden rakentaminen heikosti kantavalle maapohjalle.
 •  Paikoissa, joissa maan täyttöaineksen paino saattaa aiheuttaa ongelmia.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

 • 100 % korkealuokkaista kierrätyslasia, DIN 52104-1, menetelmä G
 • Irtotilavuuspaino 80 kg/m3
 • Tilavuuspaino pakattuna 92 kg/m3
 • Raekoko 30–75 mm
 • Kelluva pakattu täyttö 7,3 kN/m3
 • Lämmönjohtavuus, pakattu täyttö AD 0,057 W/m2K
 • Nimellinen puristusjännitys f(cd) pakkausaste <2 % 340 kPa, DIN EN 826
 • Huokoisuus, pakattu täyttö 18 vol %
 • Puristuslujuus 880 kPa
 • Tulenarkuus A1, ei muodosta savua eikä valumia

OTA YHTEYTTÄ! >>

Kysy lisää!
Puh.
010 33 93 150
vaahtolasi@greenbau.fi